Home

 

Sanders Project Adviezen is een netwerk van zelfstandig werkende specialisten, dat kennis en kunde bundelt op het gebied van vastgoedontwikkeling en –management. Afhankelijk van aard en behoeften van projecten wordt in wisselende samenstelling gewerkt als één SPA-team.

  • projectmanagement
  • directievoering & toezicht
  • wetgeving
  • marketing en reclame
  • verkoopmanagement
  • kopersbegeleiding

In ruim dertig jaar projectontwikkeling heeft Hugo Sanders expertise opgebouwd rond een groot aantal vastgoedproducten: woningbouw, commercieel vastgoed, grondontwikkeling en gebouwen voor onderwijs, sport en vrije tijd. Elk product heeft zijn eigen spelers, processen en belangen. Hugo Sanders begeleidt deze op maat.

Hugo Sanders is (mede)oprichter en leidingnemer in diverse grootschalige samenwerkingsverbanden tussen landelijk werkende marktpartijen, corporaties en gemeenten. Gedurende zijn lange carrière heeft hij al vele malen de rol van projectdirecteur vervuld voor consortia en grondexploitatiemaatschappijen.