Deelnemingen

 

Enkele samenwerkingen hebben een breder karakter gekregen en zijn overgegaan in een deelneming.

Vastgoed Open www.vastgoed-open.nl
Eerst uit hobby en later om relaties een plezier te doen werd in 2004, samen met Tim ter Heide, een eerste golftoernooi georganiseerd onder de naam Vastgoed Open. . Het aantal geregistreerde leden en of deelnemers is inmiddels gegroeid tot ruim 65. Allen hebben iets met projectontwikkeling, bouw of zijn daaraan gerelateerd. Vastgoed Open is uitgegroeid tot een netwerkplatform.
Elk jaar worden twee toernooien georganiseerd in Nederland. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Sinds enkele jaren speelt een aantal deelnemers ook eenmaal per jaar over de grens. Zo werd gespeeld in onder meer Ierland, Finland en Duitsland.

IJburg Sloep v.o.f. www.ervaarijburg.nl
Ter ondersteuning van de marketing en verkoop van koopwoningen is in 2008 op IJburg een nieuwe EXPO geopend. IJburg is een bijzondere nieuwbouwlocatie in Nederland op eilanden in het Markermeer. Het belangrijkste selling point is het wonen aan het water of met zicht op het water, dichtbij het centrum van Amsterdam. Ter ondersteuning van de kennismaking met IJburg is bij de EXPO een sloep aangeschaft. De sloep is ondergebracht in een v.o.f. waarin enkele van de genoemde samenwerkingspartners deelnemen.
Door de deelnemers in de v.o.f. wordt de sloep veelvuldig gebruikt voor tochten met relaties en opdrachtgevers voor de bezichtiging van IJburg en het tonen van deelprojecten waar zij bij betrokken waren of zijn.