S.P.A. Team

 

Samenwerkingen

In de loop der jaren heeft Sanders Project Adviezen (SPA) een netwerk opgebouwd van specialisten en deskundigen, die net als SPAzelfstandig gevestigd zijn en werken. Bij meerdere projecten in wisselende samenstelling wordt met deze personen samengewerkt. Afhankelijk van het project en de behoefte van een project ontstaan dergelijke werkverbanden.

Samen wordt dan naar buiten getreden onder de naam SPA-Team.

Guus van Meurs GVM Ontwikkeling & Management projectmangement technisch
Tim ter Heide Erica Projectadvies grondexploitaties in Reaforce
Peggy Rolvink Searchmate projectsecretariaat en –coördinatie
Eric Römers Harpij projectservices projectmanagement civieletechniek
Eric Römers Owashi flora- en fauna wetgeving
Gerrit van Steijn vS projectmangement en advies directievoering en toezicht
Fred Sanders CPO  particulier opdrachtgeverschap
Stefan de Kock DOOR communicatie en vorm marketing en reclame
Bernard Lemmens Accendium control en administratie
Richard Kranenburg   verkoopmanagement
Danielle Rijkes DR International Projects secretariaat en kopersbegeleiding