Projecten

 

Ede
CNS basisscholen De Meander en Collage (brede school incl. bibliotheek en buurtcentrum).

Bilthoven, 2007-2009
Park Brandenburg, 26 patio koopwoningen.

Amsterdam, 2004-heden
Waterstad 2 CV/BV, projectdirecteur

Amsterdam, 2008-heden
Waterstad 3 CV/BV, projectdirecteur

Amsterdam, 2004-heden
Waterstad Groep CV/BV, directeur
www.woningaanbodijburg.nl

Amsterdam, 2005-heden
Rieteiland Oost, projectdirecteur
www.rieteiland-oost.nl

Amsterdam, 2010-heden
De Nautark, projectmanagement

Bilthoven, 2010-heden
Leijensehof-Flex, conceptmanager
www.leijensehof.nl

Utrecht, 2007-2009
Fortis Vastgoed, interim manager hoofd afd. Realisatie

Amsterdam, 2007-2008
St. Woonzorg Ned., Interim manager projectontwikkeling

Ede, 2006
St. Cavalje, advies verkoop senioren complex

Projecten voor 2004:
Utrecht
Gedeelte van de nieuwe woonwijk Lunetten inclusief de begeleiding van de aanleg van het openbaar gebied en de kantoren rond het station

Wageningen
Herontwikkeling van de terreinen rond het vroegere hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit in het centrum tot woongebied

Eindhoven
Herontwikkeling ziekenhuislocatie in de wijk Stratum tot een nieuwe woonwijk met voornamenlijk duurdere villa’s, Flora Park

Zaandam
Initiatiefnemer tot de oprichting van het consortium OBAN en van daar uit de grondverwerving in het gebied Saendelft. Onderhandeling met de gemeente tot oprichting van de GEM Saendelft en mede directeur van dit GEM in de operationele fase, 5000 nieuwe woningen.

Haarlemmermeer
Initiatiefnemer tot de oprichting van het consortium Floriande CV/BV en de inbreng daarin van de grondposities van de partners. Onderhandelaar met de Gemeente over de pps overeenkomst voor de ontwikkeling van de hele woonwijk Floriande, 7000 nieuwe woningen.

IJburg
Directievertegenwoordiger namens aandeelhouder Waterstad CV/BV

Ede
Clubgebouw de Moorfielders

Ede
CNS scholen Contsantijn, Juliana, De Brugge en Vlinderboom

Bilthoven,
Bedrijvenpark “Leijensehof”
www.leijensehof.nl